Geschiedenis UVV Goor

UVV afdeling Goor werd opgericht in 1955. In dat jaar begonnen 10 dames met collecteren, vriendschappelijke bezoeken en maatschappelijke hulp aan bejaarden.

In 1971 werd de Stoevelaar geopend en ons eerste project was het winkeltje. Dit oudste UVV Goor project startte op 25 juni 1971. Naderhand volgden nog veel meer projecten zoals de begeleidingsdienst, het activiteitenprogramma, de meerzorg, koffieschenken, volksdansen, het senioren-restaurant, gastvrouw op de Molengaard en de boekuitleen.

Ook in Herfstzon werd in de loop van de jaren gestart met een project koffieschenken in de ochtend en het senioren-restaurant. Op 1 oktober 2020 kwam daar het avond-koffieproject bij.

Op 2 februari 1977 werd de puzzeltheek gestart, samen met de SOOS en open Bejaardenwerk. Het begon met het uitlenen van puzzels in de Bejaardensoos in de Schoolstraat. Toen de ruimte daar te krap werd, verhuisde de puzzeltheek naar de bibliotheek in de Rozenstraat. Met de komst van een nieuw stadhuis op 1 juni 2006 verhuisde ook de bibliotheek inclusief puzzeltheek naar de Schoolfeestweide. Midden 2019 splitste de puzzeltheek zich af van de UVV en ging vanaf toen op eigen kracht verder.

In de SOOS is jarenlang koffie geschonken door vrijwilligers van UVV Goor. Dit project eindigde in 2018.

In Goor is door onze vrijwilligers vele jaren een kledingbeurs georganiseerd in het voor- en najaar. Ondanks de vele uren werk die hierin zaten, was de gezelligheid en de opbrengst voor UVV Goor een reden om het zo lang vol te houden. In 2013 is de laatste kledingbeurs gehouden.

UVV Goor is tevens jarenlang organisator geweest van verschillende collectes: het KWF, het Rheumafonds en de Nierstichting. Alleen de Nierstichting valt nu nog onder ons beheer, omdat de andere 2 collectes geen opvolgers voor de organisatie meer hadden.

 

Geschiedenis UVV Nederland

UVV Nederland Geschiedenis

In 1938 werd het Korps Vrouwelijke Vrijwilligers (KVV) opgericht. Een Amsterdams initiatief dat door plaatsen in heel Nederland werd overgenomen. Aanleiding was de dreigende Tweede Wereldoorlog en de economische crisis, waardoor de positie van werkende vrouwen verslechterde. Vrijwilligerswerk was een manier om de actieve maatschappelijke betrokkenheid van vrouwen vorm te geven.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er ondergronds gewerkt aan het oprichten van een overkoepelende organisatie, die het vrijwilligerswerk landelijk kon coördineren. Op 9 mei 1945 ging de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers officieel van start met projecten als Tafeltje-Dekje, waarbij een vrijwilliger op de fiets maaltijden rond bracht.

UVV Nederland Geschiedenis
UVV-e

In 1977 is de naam gewijzigd in Unie Van Vrijwilligers; er zijn immers steeds meer mannelijke vrijwilligers aan de slag. In 2014 is de de naam Unie Van Vrijwilligers gewijzigd in Unie Van Vrijwilligers Nederland. In 2017 zullen ruim 7.000 vrijwilligers in 43 afdelingen zich actief inzetten voor praktische zorg en ondersteuning bij instellingen en individuele hulpvragers, met name in de zorg- en welzijnssector, waarbij kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid voorop staan.

Zie ook de site van Wikipedia Unie van Vrijwilligers

Oude documenten UVV Nederland

Over de oprichting van de Unie Van Vrijwilligers zijn verschillende documenten bewaard gebleven:

Een vrijgeleide om af te reizen naar de eerste vergadering van het hoofdbestuur op 20 juli 1945 met een auto van het militair gezag.
Vergadering Reistoestemming 20 juli 1945 [pdf]

Toelichting op beide documenten:

De uitnodiging van Jane de Iongh om tijdens de oorlog onder het mom van een theevisite de voorbereiding van een gezamenlijke unie voor te bereiden.
Brief Jane de Iongh [pdf]

Foto-galerij met oude foto's

Klik op een foto om deze te vergroten.